Privatumo politika

BDAR nuostatomis remiantis, svetainių lankytojai informuojami ir susipažindami su asmenine lankytojo informacija svetainėje. Lankytojas leidžia ar neleidžia įmonei naudoti atitinkamus čia nurodytus asmens duomenis.

Svetainės peržiūra ir lankytojo identifikavimas. Svetainės lankytojas lankydamas internetinę svetainę identifikuojamas pagal jo išorinį IP adresą ir naudojamos naršyklės oficialius duomenis.

Asmens duomenų perdavimas – trečioms šalims vykdomas tik su aiškiu lankytojo sutikimu, išimtį sudaro teisėsaugos institucijų prievolė teikti duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis arba kriterijai laikotarpiui nustatyti. Duomenys saugomi iki lankytojas jų nepašalins. Istoriniai lankytojo užsakymų įrašai saugomi sutinkamai su Lietuvos buhalterinės apskaitos nuostatas iki 10 metų.

Duomenų subjekto teisės. Lankytojas turi teisę atsisakyti paslaugų ir ištrinti bendravimui reikalingą asmeninę informaciją.

Susipažinimas su šiomis nuostatomis ir tolimesnis svetainės lankymas suprantamas, kaip lankytojo sutikimas su įmonės privatumo nuostatos.

Kitu atveju lankytojui rekomenduojama palikti šią svetainę.

Pasirinkite restoraną: